Etikett: forskningsresultat

Från insamling till forskningsresultat

Illustrationen visar hur processen från insamling till forskningsresultat går till på Cancerfonden. Cancerfonder samlar årligen in över 400 miljoner kronor genom gåvor och testamenten. Cancerfondens styrelse beslutar hur mycket pengar som ska avsättas. Varje år ansöker cirka 1000 forskare och forskningsgrupper om finansiering. Cancerfondens forskningsnämnd beslutar vilka ansökningar som ska få anslag. Utdelningen på över 385 miljoner kronor 2011 fördelas… Läs mer →