Min benmärg fick godkänt

Illustration: Ok!
Min donationsläkare ringde idag och berättade att det sista benmärgsprovet var ok. Så nu är allt klappat och klar inför donationen. Detta är helt klart årets bästa besked och julklapp…

Troligen berodde de låga blodvärdena i det första blodprovet på att jag sprungit ett marathon 10 dagar innan provtillfället.