Vägen till stamcellsdonation

Illustration: Perifer stamcellsdonation
Det börjar närma sig. Tidpunkten för donation. Denna gång handlar det inte om pengar utan om stamceller (benmärg). Resan för mig har sett ut så här:

  1. Blodprov för att se om vävnadstyperna matchar. (25% chans bland syskon.)
  2. Efter ett positivt besked togs ännu ett blodprov för att dubbelkolla att vävnadstypen stämde.
  3. Grundlig hälsokontroll med blodprover, EKG, hjält- och lungröntgen samt informationsmöte om donationen.
  4. Eftersom blodproverna visade att jag verkade ha lite järnbrist så genomfördes det även ett benmärgsprov för att se att allt var ok. Provet togs från bakre höftbenskammen.

Den 10 januari startar donationsprocessen preliminärt. Jag ska ta sprutor som stimulerar benmärgen till ökad cellproduktion samt höjer mängden stamceller i mitt blod. Efter fyra dagars behandling är det dags för den perifera stamcellsskörden som görs på blodcentralen. Stamcellerna samlas in med hjälp av en blodcentrifug under en eller ett par tillfällen.